Еилфикс-България - гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 14, тел./факс 056/85 38 39, моб. 0899 89 76 29, e-mail zdimitrov@eilfix-bg.com

Нашите партньори:

Becker Chemie GmbH

 

 

Професионално почистване, БургасPH – Plus - За повишаване нивото на pH    

Идеалната стойност на водородния показател (pH) за плувен басейн е 7,0-7,4. За да се запази тази стойност в оптимално голяма зона, тя трябва да се проверява редовно и при нужда да се коригира с pH-Minus или pH-Plus.

 Информационен лист за безопасност - 76.861 KB


Опаковка: 14 л туба83 
PH – Plus  
Flockungsmittel - Коагулант    

Съединява малките частици в по-големи ,в резултат на което биват отделени от водата чрез филтрация.

Информационен лист за безопасност - 84.397 KB


Опаковка: 10 кг туба83 
Flockungsmittel  
[1] [2]

Дизайн и програмиране: Б.Чавдаров