Еилфикс-България - гр. Бургас, кв. Победа, ул. Ген. Владимир Вазов 14, тел./факс 056/85 38 39, моб. 0899 89 76 29, e-mail zdimitrov@eilfix-bg.com

Нашите партньори:

Becker Chemie GmbH

 

 

Професионално почистване, БургасDesimat - Дезинфекциращ препарат за ръце    

Препаратът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие като областта на приложение е: хигиенна дезинфекция на ръце.Предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост,здравни и лечебни заведения.

Desimat -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0952-2/01.10.2015

 Информационен лист за безопасност - 92.581 KB


Опаковка: 0.5 л ;5 л; 10 л
Desimat  
Schaumreiniger - Препарат на пяна за интензивно почистване и дезинфекция    

Препаратът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни. Предназначен за устойчиви на алкални препарати и хлор повърхности в месопреработването и хранително-вкусовата промишленост.

Schaumreiniger -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0909-2/14.10.2015

 Информационен лист за безопасност - 93.143 KB


Опаковка: 12 кг ;240 кг 15 
Schaumreiniger  
ВС 1 - Почистващ и дезинфекциращ препарат    

Препаратът е с бактерицидно действие и почистващ ефект като областта на приложение е дезинфекция и почистване на повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, ветеринарни обекти и превозни средства.

ВС 1 -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0915-2/01.10.2015

 Информационен лист за безопасност - 104.772 KB


Опаковка: 1 л ;5 л;10 л48 49 
ВС 1  
Bacy-Sept - Дезинфекциращ препарат за повърхности    

Препаратът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни.

Bacy-Sept -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №1060-2/12.09.2015

 Информационен лист за безопасност - 84.995 KB


Опаковка: 1 л ;5 л;10 л17 28 
Bacy-Sept  
GSM 16 - Измиващ и дезинфекциращ препарат за съдомиялни машини    

Препаратът е с бактерицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция и почистване в съдомиялни машини.

GSM 16-разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №1240-2/14.10.2015

Информационен лист за безопасност - 103.646 KB


Опаковка: 12 кг2 
GSM 16  
Chlory-Sept - Дезинфекциращ и почистващ препарат с хлор за повърхности    

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е дезинфекциянаустойчиви на вода и алкални вещества подови настилкии повърхности в обектизапроизводство и търговия с храни(хранително-вкусова промишленост, обекти за обществено хранене, промишлени кухни, рибо- и месопреработвателни предприятия и работилници).

Chlory-Sept- разрешениеза пускане на пазара на биоциден препарат №1556-2/12.09.2015

Информационен лист за безопасност - 376 KB


Опаковка: 12 кг.29 
Chlory-Sept  
[1] [2]

Дизайн и програмиране: Б.Чавдаров