Дезинфектор за ръце

Устройството е икономично решение за дезинфекция на ръце.

Предназначено е за бърз монтаж на входовете и изходите на:

  • Малки предприятия в сферата на хранително-вкусовата промишленост.
  • Медицински заведения и болници
  • Административни учреждения
  • Ресторанти, кафета и заведения за бързо хранене
  • Търговски и бизнес центрове
  • Кинотеатри и др. обществени помещения
  • Университети, училища и детски градини

Дезинфекцията се извършва автоматично посредством пръскаща дюза, задействана от фотоклетка при подаване на ръцете в зоната на дезинфекция.

В корпуса е вграден резервоар с обем 2 л. за дезинфектанта.

Време за дезинфекция 1-2 сек., разходна норма около 2-3 мл. /макс. 1000 дози на зареждане/.