Дозатор за дезинфектант

Дозатор за дезинфектант за ръце

Подходящ за дозиране на дезинфектант за ръце и течен сапун.