ВС 1


ВС 1

Почистващ и дезинфекциращ препарат

Препаратът е с бактерицидно действие и почистващ ефект като областта на приложение е дезинфекция и почистване на повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, ветеринарни обекти и превозни средства.

Вижте повече за продукта

ВС 1