Chlory-Sept


Chlory-Sept

Дезинфекциращ и почистващ препарат с хлор за повърхности

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на устойчиви на вода и алкални вещества подови настилкии повърхности в обектизапроизводство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, обекти за обществено хранене, промишлени кухни, рибо- и месопреработвателни предприятия и работилници).

Вижте повече за продукта

Chlory-Sept