Schaumreiniger


Schaumreiniger

Препарат на пяна за интензивно почистване и дезинфекция

Препаратът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни. Предназначен за устойчиви на алкални препарати и хлор повърхности в месопреработването и хранително-вкусовата промишленост.

Вижте повече за продукта

Schaumreiniger