WC Reiniger Pulver


WC Reiniger Pulver

Прахообразен почистващ препарат за тоалетни

WC Reiniger Pulver е подходящ за всички керамични повърхности в тоалетната. Отстранява без усилия мръсни замърсявания и отлагания от вода и урина. Възпрепятства появата на миризма.

Вижте повече за продукта

WC Reiniger Pulver