За нас

За нас

Еилфикс България ООД

Еилфикс България ООД е официален представител на немската фирма Бекер Хеми ООД.

Бекер Хеми е производител на професионални почистващи препарати с търговската марка Eilfix. Продуктите с тази марка имат дългогодишна история и се продават успешно на Европейския пазар.

Нашата програма за комплексно обслужване на потребителя включва:

  • доставка на почистващи препарати;
  • осигуряване и поддръжка на системи за тяхното икономично и безопасно приложение;
  • демонстрации на предлаганите продукти;
  • консултации за тяхната употреба.

Еилфикс България ООД стриктно изпълнява поетите задължения и отговорности към своите клиенти.