Spulan Citro

Концентриран препарат за ръчно миене на съдове

Препарат за ръчно миене на съдове с универсално действие и със свеж аромат. Spulan Citro се различава с професионалната си възможност да разгражда мазнини дори и при много замърсени съдове. Специални остатъчни омазнители се грижат за оптималната защита на кожата.