Rauchharzentferner


Rauchharzentferner

Препарат за почистване на наслагвания от пушек

Еднокомпонентен почистващ препарат за почистване на отлагания на всякакви видове инсталации за опушване, високотемпературни газове и газове от климатизатори в месодобивната промишленост. Разтваря упорити мазни отлагания.

Вижте повече за продукта

Rauchharzentferner