Concentryl

Препарат за почистване на скари и конвектомати

Специализиран концентрат за почистване на стари и клеясали мазнини от скари, грилове,конвектомати. Може да се използва върху всички алкалоустойчиви повърхности. Не е подходящ за лакирани повърхности.