Акценти


Handreinigungscreme

Крем каша за ръце

Предназначена за почистване на силно замърсени ръце на хора, работещи в промишлеността, автомобилни сервизи, печатници и работилници. Високоефективна и икономична. Крем кашата за ръце почиства дълбоко, като същевременно щади кожата. Съдържа мироскопични фини частици и допълнителен естествен омазнител. Дозира се най-добре с помпа дозатор, която се поставя на 1 л.бутилка.

Вижте повече за продукта

Handreinigungscreme

Handwaschpaste

Каша за ръце

Предназначена за почистване на силно замърсени ръце на хора, работещи в промишлеността, автомобилни сервизи, печатници и работилници. Не съдържа пясък и не запушва мивките.

Вижте повече за продукта

Handwaschpaste

Urinex

Санитарен почистващ препарат

Urinex е предназначен за почистване на писоари, тоалетни чинии, фаянсови плочки и мивки. Почиства отлагания от варовик и урина. Да се използва върху киселинно-устойчиви повърхности. С аромат на горчив бадем.

Вижте повече за продукта

Urinex

Desimat

Дезинфекциращ препарат за ръце

Препаратът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие като областта на приложение е: хигиенна дезинфекция на ръце. Предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост, здравни и лечебни заведения.

Вижте повече за продукта

Desimat

ВС 1

Почистващ и дезинфекциращ препарат

Препаратът е с бактерицидно действие и почистващ ефект като областта на приложение е дезинфекция и почистване на повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, ветеринарни обекти и превозни средства.

Вижте повече за продукта

ВС 1

Chlory-Sept

Дезинфекциращ и почистващ препарат с хлор за повърхности

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на устойчиви на вода и алкални вещества подови настилкии повърхности в обектизапроизводство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, обекти за обществено хранене, промишлени кухни, рибо- и месопреработвателни предприятия и работилници).

Вижте повече за продукта

Chlory-Sept

GSM OC

Миещ препарат за съдомиялни машини

GSM OC е предназначен за професионална употреба. Подходящ е за всички съдомиялни машини с автоматичен дозатор. Почиства съдове със засъхнали и мазни остатъци дори и при кратки програми на машините. С лекота отстранява следи от червило, чай и кафе. Икономичен при употреба. Подходящ за райони с твърда вода.

Вижте повече за продукта

GSM OC

Spulan KS

Плакнещ препарат за съдомиялна машина

Spulan KS е предназначен за всички видове съдомиялни машини. Има добро действие при порцелан, стъкло и керамика. Икономичен при употреба.

Вижте повече за продукта

Spulan KS

Concentryl

Препарат за почистване на скари и конвектомати

Специализиран концентрат за почистване на стари и клеясали мазнини от скари, грилове,конвектомати. Може да се използва върху всички алкалоустойчиви повърхности. Не е подходящ за лакирани повърхности.

Вижте повече за продукта

Concentryl