Chlory-Sept

Дезинфекциращ и почистващ препарат с хлор за повърхности

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на устойчиви на вода и алкални вещества подови настилкии повърхности в обектизапроизводство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, обекти за обществено хранене, промишлени кухни, рибо- и месопреработвателни предприятия и работилници).

Chlory-Sept- разрешениеза пускане на пазара на биоциден препарат №1556-2/12.09.2015