Дезинфекция и почистване


Desimat

Дезинфекциращ препарат за ръце

Препаратът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие като областта на приложение е: хигиенна дезинфекция на ръце. Предназначен за употреба в хранително-вкусовата промишленост, здравни и лечебни заведения.

Вижте повече за продукта

Desimat

Schaumreiniger

Препарат на пяна за интензивно почистване и дезинфекция

Препаратът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни. Предназначен за устойчиви на алкални препарати и хлор повърхности в месопреработването и хранително-вкусовата промишленост.

Вижте повече за продукта

Schaumreiniger

ВС 1

Почистващ и дезинфекциращ препарат

Препаратът е с бактерицидно действие и почистващ ефект като областта на приложение е дезинфекция и почистване на повърхности в битови сгради, здравни и лечебни заведения, обекти за производство и търговия с храни, обекти с обществено предназначение, ветеринарни обекти и превозни средства.

Вижте повече за продукта

ВС 1

GSM 16

Измиващ и дезинфекциращ препарат за съдомиялни машини

Препаратът е с бактерицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция и почистване в съдомиялни машини.

Вижте повече за продукта

GSM 16

Chlory-Sept

Дезинфекциращ и почистващ препарат с хлор за повърхности

Биоцидът е с бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на устойчиви на вода и алкални вещества подови настилкии повърхности в обектизапроизводство и търговия с храни (хранително-вкусова промишленост, обекти за обществено хранене, промишлени кухни, рибо- и месопреработвателни предприятия и работилници).

Вижте повече за продукта

Chlory-Sept