Schaumreiniger

Препарат на пяна за интензивно почистване и дезинфекция

Препаратът е с бактерицидно и фунгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция на повърхности в обекти за производство и търговия с храни. Предназначен за устойчиви на алкални препарати и хлор повърхности в месопреработването и хранително-вкусовата промишленост.

Schaumreiniger -разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0909-2/14.10.2015