GSM 16

Измиващ и дезинфекциращ препарат за съдомиялни машини

Препаратът е с бактерицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция и почистване в съдомиялни машини.

GSM 16-разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №1240-2/14.10.2015